Vi trives, vi udvikler, og vi lærer

 

Trivsel er i fokus på Tove Ditlevsens Skole. Hos os er det vigtigt, at man har det godt!

Vi ønsker en skole, hvor vi alle mødes med anerkendelse og respekt og ligeværd.

Vi arbejder på sunde læringsmiljøer med plads til alle. De fysiske rammer skal være i orden med funktionelle og imødekommende undervisningslokaler.

Vi lytter til fællesskabets ønsker og er åbne for nye ideer og giver dermed eleverne reel indflydelse.

Læs mere

Elever, lærere, forældre imellem

 

Vores elever bliver gode til selvrefleksion, fremlæggelse, teamsamarbejde og at LØFTE I FLOK.

Tove Ditlevsens Skole vægter vi samarbejde med forældrene højt, og anser det som en vigtig faktor for, at et barn får succes i skolen.

Som noget unikt arbejder vi på Tove Ditlevsens Skole med elevteams. Vores udgangspunkt for at arbejde med elevteams er vores viden om, at elever lærer bedst i fællesskaber, med fællesskaber og ved at bidrage til fællesskaber.

Læs mere

 

Klima og bæredygtighed

 

På Tove Ditlevsens Skole forholder vi os åbent, reflekterende og analyserende til samfundet, miljøet og klimaet – lokalt såvel som globalt.

Vi har fokus på bæredygtighed og det at være verdensborger i undervisningen. 

Vi ser forskelle som en styrke i en skoleklasse og en fordel for undervisningen.

Læs mere

 

Værdigrundlag

Faglighed med kreativitet
På Tove Ditlevsens Skole ønsker vi en faglighed, der motiverer og stimulerer den enkelte elevs potentialer. Den bedste læring skaber vi gennem deltagelse og oplevelser med forskellige undervisningsformer, der aktiverer elevernes engagement og kreativitet.
Vi ser forskellighed som en styrke og et grundlag for at tilegne sig ny viden og nye erfaringer.
 
Det globale i det lokale
På Tove Ditlevsens Skole forholder vi os åbent, reflekterende og analyserende til samfundet, miljøet og klimaet  – lokalt såvel som globalt. Skolen skal medvirke til mellemfolkelig forståelse gennem møder med forskellige befolkningsgrupper og fremmede kulturer. Med udgangspunkt i vores nærmiljø ønsker vi på skolen at skabe viden om og tryghed i mødet med det fremmede og ukendte.

Anerkendende skolemiljø
På Tove Ditlevsens Skole ser vi høj faglighed og trivsel som to ligeværdige dele i et godt skoleliv. Et godt psykisk arbejdsmiljø på lærerværelset, i klasserne og på skolen generelt motiverer eleverne, lærerne og fællesskabet. Vi ønsker en omgangsform, hvor den enkelte skal føle sig anerkendt, respekteret og mødt med forståelse.
Vi ønsker en demokratisk skole, der lytter til elevernes ønsker, er åben for nye ideer og giver eleverne reel indflydelse.
Vi ønsker, at de fysiske rammer skal være i orden med funktionelle og rare undervisningslokaler.
 
Ligeværdigt samarbejde
På Tove Ditlevsens Skole ser vi skabelsen af en god skole som et fælles projekt, hvor alle er ligeværdige til at byde ind, og hvor rollefordelingen er klar.
Vi forventer at forældrene deltager aktivt i barnets skoleliv, er samarbejdspartnere omkring klassens trivsel og forholder sig til skolens værdigrundlag.